Povraćaj sredstava i reklamacija

REKLAMACIJE

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj  0113018039  ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na elektronsku adresu flash@flashzemun.co.rs  i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.


- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu Prve Pruge 43c, 11080 Zemun-Beograd.

 

Podaci o firmi  ZFR Foto Fles,
Prve pruge 43c, Zemun 11080, Beograd
Tel    011 301 80 39
Mob  063398070
Broj računa 265-6180310000186-87
Matični broj 53607438
PIB 100193288
Šifra delatnosti 7420
E-mail: flash@flashzemun.co.rs